При предоставяне на техника за ремонт, в присъствие на клиента се извършва бърз преглед и изготвя приемо-предавателен протокол в които се описват видимите дефекти и приблизителни цени и срокове за отстраняване на откритите проблеми. При съгласие на клиента, техниката се оставя за ремонт.
В случаите, когато е необходима по детайлна диагностика, техниката се оставя за проверка, след което се обявява окончателна цена. В тези случаи се заплаща цена за дигностика 36 лв ( с вкл. ДДС ). Сумата се заплаща само при отказан или невъзможен ремонт.  Ако има последващ ремонт, цена за диагностика не се заплаща.

Моля за подробности, свържетете се с нас по телефона или  чата

  • За експресни услуги, както и тези в извън работно време и празнични дни, цената е завишена с 30% или се уточнява допълнително.
  • Базираме се на следните цени за типови ремонти:
  • ИНСТАЛАЦИЯ НА ОС – 30 ЛВ
  • ПОЧИСТВНЕ НА ЛАПТОП И ЗАМЯНА НА ТЕРМОПАСТА 30-50 лв , в зависимост от сложността на необходимите дейности.
  • СМЯНА НА ДИСПЛЕЙ – 20ЛВ