Skype бутон ще спре да работи

Ако имате бутона Skype на вашия сайт, показващ състоянието си на Skype присъствие (например аз съм на линия) , той ще спре да работи след май 2015 г. > Legacy Skype Buttons