Share

Ако ние не можем да го поправим, няма кой !

Share